[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
d
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner

poll

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ       โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่บัวบาน หมู่ที่ 14 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม อยู่บนถนนสาย รพช. โคกสูง – ขามเปี้ย  กิโลเมตรที่ 21 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่สองของอำเภอเชียงยืน โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาและโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมได้จัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาขามัธยมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7 ( พ.ศ. 2535-2539) ขึ้นที่ตำบลกู่ทอง โดยขอจัดสาขามัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2537 และทางโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม (นายธรรมรัตน์   ประเสริฐ) ได้มอบหมายให้ นายเรืองยศ  ไชยศึก ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ดำเนินการและประสานงานในการจัดทำโครงการตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลการขอจัดสาขา โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ทางโรงเรียนมอบหมายเพื่อเสนออนุมัติการเปิดสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาตามขั้นตอนร่วมกับคณะกรรมการที่ทางโรงเรียนมอบหมายเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 คณะกรรมการประสานงานโดยการนำของ นายเรืองยศ   ไชยศึก ได้เข้าร่วมกับสภาตำบลกู่ทอง ได้นำเรื่องการจัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ในเขตพื้นที่ปกครองของตำบลกู่ทอง เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบและทางสภาตำบลกู่ทองได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 13/2536 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 วันนั้นให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ สาขาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม (ตำบลกู่ทอง) ที่บ้านใหม่บัวบาน หมู่ที่ 14 โดยอนุมัติให้ใช้ที่ดินเนื้อที่ 36 ไร่ ณ โคกสาธารณหนองคลอง ซึ่งเป็นความร่วมมืออันสำคัญของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ประกาศให้จัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2537 ขึ้นที่สาขาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม (ตำบลกู่ทอง) ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม (นายธรรมรัตน์   ประเสริฐ) จึงได้แต่งตั้งให้ นายเรืองยศ   ไชยศึก ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ไปทำหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม (ตำบลกู่ทอง) ตามคำสั่งโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมที่ 128/2536 สั่ง  ณ  วันที่ 23 ธันวาคม 2536 และผู้ประสานงานได้ดำเนินการประสานงานกับสภาตำบลกู่ทอง และตำบลใกล้เคียงตลอดมา โดยทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นอย่างดีจากสภาตำบล ผู้ปกครองและชุมชน          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกเทศชื่อ “โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม” โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม มีเนื้อที่ 91.43 ไร่ พื้นที่บริการประกอบด้วยพื้นที่ปกครอง 2 ตำบล มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการจำนวน  13  โรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม มีอาคารเรียน 216 ล./41 (หลังคาทรงไทย) จำนวน 1 หลัง หอประชุม 100/27 จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 203/27 จำนวน 2 หลัง บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง  อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง สนามบาสเกตบอล FIBA จำนวน 1 สนาม     ความสำเร็จของโรงเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงจนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม ผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบสาม ในระดับ ดี     ปัจจุบัน นายชัดสกร พิกุลทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม มีครูประจำการ จำนวน 12 คน (ไปช่วยราชการ 1 คน) พนักงานราชการ จำนวน 1 คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน ครุอัตตราจ้าง จำนวน 1 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน